سومین نمایشگاه سازه، نما، همزمان با اولین نمایشگاه تکنولوژی‌های نوین ساختمانی- تهران