یازدهمین نمایشگاه بین المللی معدن،صنایع معدنی،ماشین آلات وتجهیزات وابسته