برگزاری همایش بیست سالگی انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات یوپی وی سی به همراه مجمع عمومی سال 93