'گزارش تصویری اولین ساعات رای هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور وزیر راه وشهرسازی- دکتر آخوندی