افتتاحیه 11 باب مدرسه در شهر جدید پرند با حضور وزیر راه وشهرسازی