اختتامیه هجدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور -اردبیل