افتتاحیه هجدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوردر اردبیل