هفتمین نمایشگاه ساختمان، تاسیسات، کاشی و سرامیک- بوشهر