پنجمین نمایشگاه خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون- تهران