ششمین نمایشگاه بین‌المللی قیر، آسفالت، عایق‌ها و ماشین‌الات وابسته