نشست خبری با اصحاب رسانه در سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران