بازدید جناب آقای عقبایی ریاست محترم اتحادیه مشاورین املاک استان تهران از مجموعه پیام ساختمان