هفتمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معدن و صنایع وابسته محلات-نیم ور