سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، سیستم های سرمایشی، گرمایشی و صنایع وابسته اراک