نشست خبری همایش و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران با اصحاب رسانه