نشست خبری با اصحاب رسانه برای همایش بزرگ کانون سراسری انبوه سازان در روز جهانی اسکان بشر