سومین نمایشگاه کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی، همزمان با سومین نمایشگاه تاسیسات و سیستم سرمایشی، گرمایشی قزوین