نشست خبری دکتر ایزدی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی ایران