هشتمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات، سرمایشی و گرمایشی - زنجان