بازدید وزیر راه وشهرسازی به همراه اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از مسکن مهر پردیس