نشست خبری با مدیر عامل شرکت عمران مسکن مهر شهر اندیشه