نشست خبری با معاون وزیر و ریاست مرکز تحقیقات مسکن ،راه و شهرسازی به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس مرکز