پنجمین نمایشگاه بین المللی قیر،آسفالت،عایق ها و ماشین آلات وابسته