نشست تشکل های حرفه ای معماری و شهرسازی کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی