بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهر های جدید جناب مهندس نریمان از مسکن مهر پرند