نشست خبری با معاون و قائم مقام وزیر در مسکن مهر در وزارت راه وشهرسازی