نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

ششمین نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مسکن و تکنولوژی‌های نوین ساختمان

29 دی تا 2 بهمن