نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

اولین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، معماری، دکوراسیون و مبلمان

15 الی 19 مهر