نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل (هافکس)

22 الی 25 مرداد