نام نمایشگاه :

نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران


سال : 1395

    آخرین اخبار نمایشگاه