نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

دومین نمایشگاه بین المللی تأسیسات، انرژی سرمایشی و گرمایشی با بهره وری اقتصادی، همزمان با اولین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک، سرویس های بهداشتی، صنایع و تجهیزات وابسته

5 الی 8 شهریور