نام نمایشگاه :

دومین نمایشگاه بین المللی تأسیسات، انرژی سرمایشی و گرمایشی با بهره وری اقتصادی، همزمان با اولین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک، سرویس های بهداشتی، صنایع و تجهیزات وابسته


سال : 1392

آخرین اخبار نمایشگاه