نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

چهارمین نمایشگاه فناوری‌های نو و پیشرفته ایران

20 تا 23 آبان