نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

سیزدهمین نمایشگاه ساختمان، لوازم و ماشین آلات ساختمان، همزمان با سومین نمایشگاه آسانسور، پله برقی و تجهیزات وابسته

25 الی 29 آبان