نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش

5 تا 8 خرداد