نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی

5 تا 9 بهمن