نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

ششمین نمایشگاه فناوری‌های نوین صنعت ساختمان

8 تا 11 دی