• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان
نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، مسکن، معماری و انبوه‌سازی، همزمان با نمایشگاه تخصصی آسانسور و تجهیزات و صنایع وابسته، همزمان با نمایشگاه تخصصی در و پنجره، ماشین‌آلات، یراق‌آلات و صنایع وابسته، همزمان با نمایشگاه تخصصی تأسیسات ساختمان، سیستم‌های حرارتی و برودتی، همزمان با نمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب و صنعت برق و تأسیسات و صنایع وابسته (با حضور هیأت تجاری از اقلیم کردستان عراق)

3 تا 7 اسفند