نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

نهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضلاب

14 الی 17 آبان