نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی مسکن، انبوه‌سازان و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، همزمان با نمایشگاه بین‌المللی صنعتی‌سازی و فن‌آوری‌های نوین صنعت ساختمان، همزمان با نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان و تأسیسات، با گرایش برج‌ها و ساختمان‌های مرتفع

27 تا 30 آبان