نام نمایشگاه :

پنجمین نمایشگاه تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و صنایع نوین ساختمان، همزمان با چهارمین نمایشگاه صنعت برق، آب و تأسیسات آب و فاضلاب


سال : رشت

    آخرین اخبار نمایشگاه