• سال سیزدهم
  • هرهفته شنبه ها
  • پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان
نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، تأسیسات و سرمایش و گرمایش، دکوراسیون داخلی، در و پنجره و لوازم و مصالح بهداشتی ساختمان

21 تا 24 مهر