نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

صنعت برق، همزمان با نمایشگاه صنایع حفاظتی، ایمنی و آتش‌نشانی

20 تا 23 مرداد