نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

بیستمین همایش و نمایشگاه ملی نقشه و اطلاعات مکانی- ژئوماتیک 92

9 الی 11 اردیبهشت