نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی، صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا، استخر

27 تا 30 خرداد