نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

دومین نمایشگاه مسکن، انبوه‌سازی و صنایع نوین ساختمان

27 تا 30 آبان