نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

اولین نمایشگاه تخصصی مصالح و تجهیزات ساختمانی و انبوه‌سازی

8 تا 11 اردیبهشت