نام نمایشگاه :

دهمین نمایشگاه بین‌المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، همزمان با نمایشگاه بهداشت، ایمنی و محیط زیست در صنعت نفت (HSE)


سال : 1394

    آخرین اخبار نمایشگاه