نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

نمايشگاه تخصصي صنعت برق‌، آب و فاضلاب و تجهيزات وابسته (نيرو)

6 تا 9 بهمن