نام نمایشگاه :

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق، همزمان با دومین جشنواره روشنایی و نورپردازی، همزمان با یازدهمین نمایشگاه آب، تأسیسات آب و فاضلاب


سال : 1394

    آخرین اخبار نمایشگاه