نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق، همزمان با دومین جشنواره روشنایی و نورپردازی، همزمان با یازدهمین نمایشگاه آب، تأسیسات آب و فاضلاب

21 تا 24 مرداد