نمایشگاه های صنعت ساختمان       همایش های صنعت ساختمان       نمایشگاه های خارجی صنعت ساختمان

نوزدهمین نمایشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی، همزمان با نهمین نمایشگاه مبلمان اداری، همزمان با پنجمین نمایشگاه خانه مدرن

12 تا 16 مرداد